Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תנאי שימוש

עודכן: 19.7.23

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונים לכל המינים והמגדרים.

כללי
על ידי גישה ושימוש בשירותים הניתנים ב-AIברית ("האתר"), אתה מסכים לציית ולהיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה ("תנאים"), למדיניות הפרטיות ולכל מדיניות אחרת שאנו עשויים לפתח בעתיד.

 

שימוש באתר
ניתן לך רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, שניתן לביטול לגשת לאתר ולהשתמש בו בהתאם לתנאים אלה.

כלי AI
כלי הבינה המלאכותית המסופקים על ידי האתר מסופקים "כמות שהם" ואיננו מציעים כל אחריות, משתמעת או מפורשת, לגבי הביצועים, הדיוק או התאמתם לכל מטרה מסוימת. השתמש בכלים אלה על אחריותך בלבד.

קניין רוחני
כל התוכן, הכלים, התכונות והפונקציונליות באתר זה, לרבות טקסט, תוכנה, סקריפטים, גרפיקה ותכונות אינטראקטיביות הם בבעלות או ברישיון של האתר ומוגנים בזכויות יוצרים. ביחד עם זאת ומבלי לגרוע מכך, כל חומר שנוצר על ידי המשתמש באתר בכלי בינה מלאכותית (לרבות טקסט או תמונה) הוא חופשי לשימוש המשתמש.

ויתור
האתר, לרבות כל התכנים והשירותים הניתנים, זמין על בסיס "כמו שהוא" ו"כפי שהוא זמין", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת.

הגבלת אחריות
בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי הנובע מהשימוש שלך או חוסר יכולתך להשתמש באתר או בשירותים.

חוק מסדיר
תנאים אלה וכל מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורה אליהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ובית המשפט בתל אביב.

שינויים בתנאים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת. באחריותך לעיין בתנאים אלה מעת לעת. המשך השימוש שלך באתר מעיד על הסכמתך לתיקונים שלנו.

איש קשר
לכל שאלה או הערה לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר על ידי לחיצה כאן.

bottom of page