Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מדיניות הפרטיות

 

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן עליה באמצעות ציותנו למדיניות פרטיות זו ("מדיניות"). מדיניות זו מתארת את סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף ממך או שאתה עשוי לספק ("מידע אישי") באתר ai-vrit.co.il ("אתר" או "שירות") וכל אחד מהמוצרים והשירותים הקשורים אליו (ביחד, "שירותים"), והנהלים שלנו לאיסוף, שימוש, תחזוקה, הגנה וחשיפת מידע אישי זה. הוא גם מתאר את האפשרויות העומדות לרשותך בנוגע לשימוש שלנו במידע האישי שלך וכיצד תוכל לגשת אליו ולעדכן אותו.

 

מדיניות זו היא הסכם משפטי מחייב ("הסכם") בינך ("המשתמש", "אתה" או "שלך") לבין מפעיל אתר זה ("המפעיל", "אנחנו" או "שלנו"). אם אתה מתקשר בהסכם זה בשם עסק או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר שיש לך הסמכות לחייב ישות כזו להסכם זה, ובמקרה זה המונחים "משתמש", "אתה" או "שלך" יתייחסו לישות כזו. אם אין לך סמכות כזו, או אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אינך חייב לקבל הסכם זה ואינו רשאי לגשת ולהשתמש באתר ובשירותים. על ידי גישה ושימוש באתר ובשירותים, אתה מאשר שקראת, הבנת ומסכים להיות מחויב לתנאי מדיניות זו. מדיניות זו אינה חלה על שיטות העבודה של חברות שאיננו בבעלותנו או בשליטתנו, או על אנשים שאיננו מעסיקים או מנהלים.

 

איסוף מידע אוטומטי

 

כאשר אתה פותח את האתר, השרתים שלנו מתעדים באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח. נתונים אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת ה-IP של המכשיר שלך, סוג הדפדפן והגרסה, סוג וגרסה של מערכת הפעלה, העדפות שפה או דף האינטרנט שבו ביקרת לפני הגעת לאתר ולשירותים, דפי האתר והשירותים שבהם אתה מבקר , זמן השהייה בדפים אלה, מידע שאתה מחפש באתר, זמני גישה ותאריכים וסטטיסטיקות אחרות.

 

מידע שנאסף אוטומטית משמש רק כדי לזהות מקרים פוטנציאליים של שימוש לרעה ולקבוע מידע סטטיסטי לגבי השימוש והתעבורה באתר ובשירותים. מידע סטטיסטי זה אינו מצטבר באופן אחר כך שיזהה משתמש מסוים של המערכת.

 

איסוף מידע אישי

 

אתה יכול לגשת ולהשתמש באתר ובשירותים מבלי לספר לנו מי אתה או לחשוף מידע כלשהו שבאמצעותו מישהו יכול לזהות אותך כאדם ספציפי שניתן לזהות אותו. עם זאת, אם תרצה להשתמש בחלק מהתכונות המוצעות באתר, ייתכן שתתבקש לספק מידע אישי מסוים (לדוגמה, שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך).

 

אנו מקבלים ומאחסנים כל מידע שאתה מספק לנו ביודעין כאשר אתה יוצר חשבון, או ממלא טפסים כלשהם באתר. בעת הצורך, מידע זה עשוי לכלול את הפרטים הבאים:

 

- פרטי חשבון (כגון שם משתמש, מזהה משתמש ייחודי, סיסמה וכו')

- מידע אישי בסיסי (כגון שם, ארץ מגורים וכו')

 

אתה יכול לבחור שלא לספק לנו את המידע האישי שלך, אבל אז ייתכן שלא תוכל לנצל חלק מהתכונות באתר. משתמשים שאינם בטוחים באיזה מידע חובה מוזמנים ליצור איתנו קשר.

 

פרטיות של ילדים

 

איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. אם אתה מתחת לגיל 13, נא לא לשלוח מידע אישי כלשהו דרך האתר והשירותים. אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 13 סיפק לנו מידע אישי דרך האתר והשירותים, אנא צור איתנו קשר כדי לבקש שנמחק את המידע האישי של אותו ילד מהשירותים שלנו.

 

אנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים חוקיים לפקח על השימוש של ילדיהם באינטרנט ולסייע באכיפת מדיניות זו על ידי הוראה לילדיהם לעולם לא לספק מידע אישי דרך האתר והשירותים ללא רשותם. אנו גם מבקשים מכל ההורים והאפוטרופוסים החוקיים המפקחים על הטיפול בילדים לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שילדיהם יקבלו הוראה לעולם לא למסור מידע אישי כשהם מקוונים ללא רשותם.

 

שימוש ועיבוד מידע שנאסף

 

אנו פועלים כבקר נתונים ומעבד נתונים בעת טיפול במידע אישי, אלא אם כן התקשרנו איתך בהסכם עיבוד נתונים, ובמקרה זה אתה תהיה אחראי הנתונים ואנחנו נהיה מעבד הנתונים.

 

התפקיד שלנו עשוי להיות שונה גם בהתאם למצב הספציפי הכולל מידע אישי. אנו פועלים בתפקיד של בקר נתונים כאשר אנו מבקשים ממך להגיש את המידע האישי שלך הדרוש כדי להבטיח את הגישה והשימוש שלך באתר ובשירותים. במקרים כאלה, אנו אחראים לנתונים מכיוון שאנו קובעים את המטרות והאמצעים לעיבוד המידע האישי.

 

אנו פועלים בתפקיד של מעבד נתונים במצבים שבהם אתה מוסר מידע אישי דרך האתר והשירותים. איננו הבעלים, שולטים או מקבלים החלטות לגבי המידע האישי שנשלח, ומידע אישי כזה מעובד רק בהתאם להנחיות שלך. במקרים כאלה, המשתמש המספק מידע אישי פועל כבקר נתונים.

 

על מנת להפוך את האתר והשירותים לזמינים עבורך, או כדי לעמוד בהתחייבות משפטית, ייתכן שנצטרך לאסוף מידע אישי מסוים ולהשתמש בו. אם לא תספק את המידע שאנו מבקשים, ייתכן שלא נוכל לספק לך את המוצרים או השירותים המבוקשים. כל מידע שאנו אוספים ממך עשוי לשמש למטרות הבאות:

 

- צור ונהל חשבונות משתמש

- להפעיל ולהפעיל את האתר והשירותים

 

עיבוד המידע האישי שלך תלוי באופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם האתר והשירותים, היכן אתה נמצא בעולם ואם חל אחד מהבאים: (i) נתת את הסכמתך למטרות ספציפיות אחת או יותר; (ii) מסירת מידע נחוצה לביצוע הסכם איתך ו/או לכל התחייבויות טרום חוזיות שלו; (iii) העיבוד הכרחי לעמידה בהתחייבות משפטית לה אתה כפוף; (iv) העיבוד קשור למשימה המבוצעת לטובת הציבור או בהפעלת סמכות רשמית הנתונה לנו; (v) העיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים שנרדפים על ידינו או על ידי צד שלישי.

 

שים לב שעל פי חקיקה מסויימת, ייתכן שנתאפשר לנו לעבד מידע עד שתתנגד לעיבוד כזה על ידי ביטול הסכמה, ללא צורך להסתמך על הסכמה או על כל אחד מהבסיסים המשפטיים האחרים. בכל מקרה, נשמח להבהיר את הבסיס המשפטי הספציפי החל על העיבוד, ובפרט האם מסירת המידע האישי היא דרישה סטטוטורית או חוזית, או דרישה הכרחית לצורך התקשרות בחוזה.

 

ניהול מידע

 

אתה יכול למחוק מידע אישי מסוים שיש לנו עליך. המידע האישי שאתה יכול למחוק עשוי להשתנות ככל שהאתר והשירותים משתנים. עם זאת, כאשר אתה מוחק מידע אישי, אנו עשויים לשמור עותק של המידע האישי הלא מתוקן ברשומות שלנו למשך הזמן הדרוש כדי לעמוד בהתחייבויות שלנו כלפי השותפים והשותפים שלנו, ולמטרות המתוארות להלן. אם תרצה למחוק את המידע האישי שלך או למחוק לצמיתות את חשבונך, תוכל לעשות זאת על ידי יצירת קשר.

 

חשיפת מידע

 

בהתאם לשירותים המבוקשים או לפי הצורך להשלמת כל עסקה או מתן שירות שביקשת, אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם החברות המסונפות שלנו, החברות החוזיות שלנו וספקי השירותים (יחד, "ספקי שירותים") שעליהם אנו מסתמכים כדי לסייע ב- תפעול האתר והשירותים הזמינים עבורך ושמדיניות הפרטיות שלהם תואמת את שלנו או שמסכימים לציית למדיניות שלנו ביחס למידע אישי. לא נשתף מידע אישי מזהה עם צדדים שלישיים ולא נשתף מידע כלשהו עם צדדים שלישיים שאינם קשורים.

 

ספקי שירות אינם מורשים להשתמש או לחשוף את המידע שלך למעט במידת הצורך כדי לבצע שירותים בשמנו או לציית לדרישות החוק. לספקי שירותים ניתן את המידע הנחוץ להם רק על מנת לבצע את הפונקציות המיועדות להם, ואיננו מאשרים להם להשתמש או לחשוף כל מידע שסופק למטרות שיווקיות או אחרות שלהם.

 

שמירת מידע

 

אנו נשמור ונשתמש במידע האישי שלך למשך התקופה הדרושה כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו, כל עוד חשבון המשתמש שלך נשאר פעיל, כדי לאכוף את ההסכמים שלנו, לפתור מחלוקות, אלא אם כן נדרשת או מותרת תקופת שמירה ארוכה יותר על פי חוק.

 

אנו עשויים להשתמש בכל מידע מצטבר שנגזר או משלב את המידע האישי שלך לאחר שתעדכן או תמחק אותו, אך לא באופן שיזהה אותך אישית. לאחר תום תקופת השמירה, המידע האישי יימחק. לפיכך, לא ניתן לאכוף את זכות הגישה, הזכות למחיקה, הזכות לתיקון והזכות לניידות נתונים לאחר תום תקופת השמירה.

 

עוגיות

 

האתר והשירותים שלנו משתמשים ב"עוגיות" כדי לעזור להתאים אישית את החוויה המקוונת שלך. קובץ Cookie הוא קובץ טקסט המוצב בדיסק הקשיח שלך על ידי שרת דפי אינטרנט. לא ניתן להשתמש בקובצי Cookie כדי להפעיל תוכניות או להעביר וירוסים למחשב שלך. קובצי Cookie מוקצים לך באופן ייחודי, וניתן לקרוא אותם רק על ידי שרת אינטרנט בדומיין שהנפיק לך את ה-cookie. אם תבחר לדחות קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל לחוות באופן מלא את התכונות של האתר והשירותים.

 

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie כדי לאסוף, לאחסן ולעקוב אחר מידע לצורך אבטחה והתאמה אישית, לתפעול האתר והשירותים ולמטרות סטטיסטיות. שים לב שיש לך את היכולת לקבל או לדחות עוגיות. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים עוגיות אוטומטית כברירת מחדל, אבל אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחות עוגיות אם אתה מעדיף.

 

ניתוח נתונים

 

האתר והשירותים שלנו עשויים להשתמש בכלי ניתוח של צד שלישי המשתמשים בקובצי Cookie, במשואות אינטרנט או בטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף מידע כדי לאסוף מידע סטנדרטי על פעילות אינטרנט ושימוש. המידע שנאסף משמש לעריכת דוחות סטטיסטיים על פעילות המשתמשים, כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים באתר ובשירותים שלנו, באילו דפים הם מבקרים ובמשך כמה זמן וכו'. אנו משתמשים במידע המתקבל מכלי ניתוח אלה כדי לפקח על הביצועים ולשפר את הביצועים שלנו. אתר אינטרנט ושירותים. איננו משתמשים בכלי ניתוח של צד שלישי כדי לעקוב אחר או לאסוף מידע אישי מזהה של המשתמשים שלנו, ולא נקשר כל מידע שנאסף מהדוחות הסטטיסטיים לאף משתמש בודד.

 

אל תעקוב אחר אותות

 

חלק מהדפדפנים משלבים תכונה 'אל תעקוב' המאותת לאתרים שבהם אתה מבקר שאינך רוצה שיעקוב אחר הפעילות המקוונת שלך. מעקב אינו זהה לשימוש או איסוף מידע בקשר לאתר. למטרות אלו, מעקב מתייחס לאיסוף מידע אישי מזהה מצרכנים המשתמשים או מבקרים באתר או בשירות מקוון כאשר הם עוברים באתרים שונים לאורך זמן. האופן שבו דפדפנים מעבירים את האות 'אל תעקוב' אינו אחיד עדיין. כתוצאה מכך, האתר והשירותים עדיין לא מוגדרים לפרש או להגיב לאותות 'אל תעקוב' המועברים על ידי הדפדפן שלך. למרות זאת, כפי שמתואר ביתר פירוט לאורך מדיניות זו, אנו מגבילים את השימוש והאיסוף שלנו במידע האישי שלך. לתיאור של פרוטוקולי 'אל תעקוב אחר' עבור דפדפנים ומכשירים ניידים או למידע נוסף על האפשרויות הזמינות עבורך, בקר בכתובת internetcookies.com

 

תכונות של מדיה חברתית

 

האתר והשירותים שלנו עשויים לכלול תכונות מדיה חברתית, כגון כפתורי פייסבוק וטוויטר, כפתורי שתף זה וכו' (יחד, "תכונות מדיה חברתית"). תכונות מדיה חברתית אלו עשויות לאסוף את כתובת ה-IP שלך, באיזה דף אתה מבקר באתר ובשירותים שלנו, ועשויות להגדיר קובץ Cookie כדי לאפשר לתכונות המדיה החברתית לפעול כראוי. תכונות המדיה החברתית מתארחות על ידי הספקים שלהם או ישירות באתר ובשירותים שלנו. האינטראקציות שלך עם תכונות המדיה החברתית האלה נשלטות על ידי מדיניות הפרטיות של הספקים בהתאמה.

 

שיווק בדוא"ל

 

אנו מציעים ניוזלטרים אלקטרוניים אליהם תוכל להירשם מרצון בכל עת. אנו מחויבים לשמור על סודיות כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולא נחשוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך לצדדים שלישיים כלשהם למעט כפי שמותר בסעיף השימוש והעיבוד במידע או למטרות שימוש בספק צד שלישי לשליחת מיילים כאלה. אנו נשמור את המידע שנשלח באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לחוקים ולתקנות החלים.

 

בהתאם לחוק CAN-SPAM, כל הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו מאיתנו יציינו בבירור ממי הודעת הדואר האלקטרוני ויספקו מידע ברור כיצד ליצור קשר עם השולח. אתה יכול לבחור להפסיק לקבל את הניוזלטר או האימיילים השיווקיים שלנו על ידי ביצוע הוראות ביטול הרישום הכלולות בהודעות דוא"ל אלה או על ידי יצירת קשר. עם זאת, תמשיך לקבל אימיילים חיוניים לעסקאות.

 

קישורים למשאבים אחרים

 

האתר והשירותים מכילים קישורים למשאבים אחרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. אנא שים לב שאיננו אחראים לנוהלי הפרטיות של משאבים אחרים כאלה או של צדדים שלישיים. אנו ממליצים לך להיות מודע כאשר אתה עוזב את האתר והשירותים ולקרוא את הצהרות הפרטיות של כל משאב ומשאב שעשוי לאסוף מידע אישי.

 

אבטחת מידע

 

אנו מאבטחים מידע שאתה מספק בשרתי מחשב בסביבה מבוקרת, מאובטחת, מוגנת מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשית. אנו שומרים על אמצעי הגנה אדמיניסטרטיביים, טכניים ופיזיים סבירים במאמץ להגן מפני גישה, שימוש, שינוי וחשיפה בלתי מורשית של מידע אישי הנמצא בשליטתנו ובמשמורתנו. עם זאת, לא ניתן להבטיח העברת נתונים דרך האינטרנט או הרשת האלחוטית.

 

לכן, בעוד אנו שואפים להגן על המידע האישי שלך, אתה מאשר כי (i) קיימות מגבלות אבטחה ופרטיות של האינטרנט שאינן בשליטתנו; (ii) לא ניתן להבטיח את האבטחה, השלמות והפרטיות של כל מידע ונתונים שהוחלפו בינך לבין האתר והשירותים; וכן (iii) כל מידע ונתונים כאלה עשויים להיראות או לחבל בהם במהלך ההעברה על ידי צד שלישי, למרות המאמצים הטובים ביותר.

 

מכיוון שאבטחת המידע האישי תלויה בחלקה באבטחת המכשיר שבו אתה משתמש כדי לתקשר איתנו ובאבטחה שבה אתה משתמש כדי להגן על האישורים שלך, נא לנקוט באמצעים מתאימים כדי להגן על מידע זה.

 

הפרת נתונים

 

במקרה שנודע לנו שאבטחת האתר והשירותים נפגעה או שמידע אישי של משתמשים נחשף לצדדים שלישיים שאינם קשורים כתוצאה מפעילות חיצונית, לרבות, אך לא רק, התקפות אבטחה או הונאה, אנו שומרים לעצמנו. הזכות לנקוט באמצעים הולמים באופן סביר, לרבות, אך לא רק, חקירה ודיווח, כמו גם הודעה ושיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. במקרה של הפרת נתונים, אנו נעשה מאמצים סבירים להודיע לאנשים שנפגעו אם אנו סבורים שיש סיכון סביר לנזק למשתמש כתוצאה מההפרה או אם הודעה נדרשת אחרת על פי חוק. כשנעשה זאת, נשלח לך אימייל.

 

שינויים ותיקונים

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות זו או תנאיה הקשורים לאתר ולשירותים בכל עת לפי שיקול דעתנו. כאשר נעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית עמוד זה. אנו עשויים לספק לך הודעה בדרכים אחרות לפי שיקול דעתנו, כגון באמצעות פרטי הקשר שסיפקת.

 

גרסה מעודכנת של מדיניות זו תיכנס לתוקף מיד עם פרסום המדיניות המתוקנת אלא אם צוין אחרת. המשך השימוש שלך באתר ובשירותים לאחר תאריך התוקף של המדיניות המתוקנת (או מעשה אחר שצוין באותו זמן) יהווה את הסכמתך לשינויים אלה. עם זאת, לא נשתמש במידע האישי שלך, ללא הסכמתך, באופן שונה מהותית ממה שנאמר בזמן איסוף המידע האישי שלך.

 

קבלת מדיניות זו

 

אתה מאשר שקראת מדיניות זו ומסכים לכל התנאים וההגבלות שלה. על ידי גישה ושימוש באתר ובשירותים ושליחת המידע שלך אתה מסכים להיות כפוף למדיניות זו. אם אינך מסכים לציית לתנאי מדיניות זו, אינך מורשה לגשת או להשתמש באתר ובשירותים. מדיניות פרטיות זו נוצרה בעזרת https://www.websitepolicies.com/privacy-policy-generator

 

יצירת קשר

 

אם יש לך שאלות, חששות או תלונות לגבי מדיניות זו, המידע שאנו מחזיקים עליך, או אם ברצונך לממש את זכויותיך, אנו ממליצים לך לפנות אלינו באמצעות הפרטים שלהלן:

 

https://www.ai-vrit.co.il/contact

 

אנו ננסה לפתור תלונות ומחלוקות ולעשות כל מאמץ סביר לכבד את רצונך לממש את זכויותיך במהירות האפשרית ובכל מקרה, בתוך לוחות הזמנים הניתנים על ידי חוקי הגנת המידע החלים.

 

מסמך זה עודכן לאחרונה ב-26 ביולי 2023

bottom of page